Isolatie: advies van uw expert ITALZ bvba

Isolatie, wat en waarom?


Isolatie, of het tegengaan van warmtegeleiding, is één van de beste manieren om als particulier en onderneming energie te besparen. Het zorgt ervoor dat u minder warmte verliest en uw energieverbruik fors daalt. Uit een bevraging van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat 91% van de Vlamingen energiebesparing belangrijk tot zeer belangrijk vindt. Dit is logisch, want energie besparen is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt ook voor een lagere energiefactuur en is dus goed uw portemonnee.


Vlaanderen wil via nieuwe isolatienormen de Europese Klimaatdoelstellingen van 2030 halen. Daarom wil de Vlaamse overheid zich engageren om de CO2-uitstoot met 55% naar beneden te halen vergeleken met 1990. De overheid voorziet financiële steunmaatregelen voor afzonderlijke isolatieinvesteringen. Van de in totaal 6 isolatiemaatregelen nemen we er twee onder de loep: dakisolatie en muurisolatie

Isolatiemateriaal

Isolatiemateriaal wordt uitgedrukt in verschillende eenheden.


Warmteweerstand of de Rd-waarde. Deze eenheid wordt uitgedrukt in vierkante meter kelvin per watt (m²K/W). Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.


Daarnaast heb je de lambdawaarde of de warmtegeleidbaarheid van materiaal, uitgedrukt in W/mK. Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert. De hogere (slechtere) waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.

Dakisolatie


In Vlaanderen is één dak op 6 helemaal niet geïsoleerd. Vanaf 2020 kan het ontbreken van dakisolatie ervoor zorgen dat de woning ongeschikt verklaard wordt, dit bij zowel woningen als huurwoningen die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Daken die niet aan de dakisolatienorm voldoen, moeten bijgevolg geïsoleerd worden. Uitstel is afstel.


Een dak kan geïsoleerd worden met verschillende materialen, gaande van glaswol tot isolatieplaten (polyurethaanplaat). Dakisolatie kan zowel toegepast worden op hellende als platte daken en bij zowel (huur)woningen als appartementen.


De premie bedraagt 4 euro/m² als een aannemer de dakisolatie plaatst. Het materiaal moet een Rd-waarde hebben van 4,5 m²K/W.

Muur- of spouwmuurisolatie


De helft van de muren van Vlaamse woningen is niet geïsoleerd. Dit zorgt voor onnodig warmteverlies en uw energiefactuur loopt daarom onnodig op. Muren isoleren is dus noodzakelijk en kan op drie verschillende manieren, afhankelijk van de eigenschappen van uw woning: aan de buitenkant, in de spouw en aan de binnenkant. Voor spouwmuurisolatie en isolatie aan de binnenkant van de woning moet de aannemer aan specifieke voorwaarden voldoen. Van zodra één of meerdere buitengevels worden geïsoleerd, kan je deze premie aanvragen bij de elektriciteitsnetbeheerder.


⦁ Buitenisolatie


Buitenisolatie van massieve of volle muren is een frequent toegepaste methode van muurisolatie. Vroeger hadden huizen enkel volle of massieve muren en vormden één grote koudebrug. Hierdoor ging veel warmte verloren. Later werden twee lagen muren voorzien met een spouw. Bij oudere huizen met enkel volle of massieve muren is buitenisolatie aangeraden.


Het is een isolatievorm waarbij binnenruimte niet verloren gaat, dit in tegenstelling tot binnenisolatie. Omwille van de ingrijpende buitenwerken is er nood aan een nieuwe pleisterlaag of gevelbekleding, wat de prijs omhoog trekt. Bovendien is het mogelijk dat je aan je gemeentebestuur op voorhand een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, wanneer bijvoorbeeld de bestaande gevel zich op de perceelsgrens bevindt.


De premiewaarde van buitenisolatie bedraagt 15 euro/m². De Rd-waarde moet minstens 3,0 m²K/W zijn.


⦁ Spouwmuurisolatie


Spouwmuurisolatie is een voordelige, snelle en efficiënte manier om een bestaande woning energiezuiniger te maken. Spouwmuurisolatie kan enkel bij huizen die een spouw of een ruimte tussen twee buitenmuren hebben. De spouw heeft als doel heeft om condens of vocht weg te laten. Het mag dan wel vocht afdrijven, maar zorgt evenwel voor warmteverlies in de woning.


Bij spouwmuurisolatie verandert uitzicht van uw woning niet, dit in tegenstelling tot buitenisolatie. Bovendien wordt langs buitenaf ingespoten via gaten in de muurgevel, waardoor u tijdens de ingreep geen overlast ondervindt. Aangezien er geen zwaar breekwerk plaatsvindt bij deze isolatievorm, zijn de kosten beperkter.


Er is een premiewaarde voorzien van 5 euro/m² voor spouwmuurisolatie. De Rd-waarde moet minstens 0,065 W/mK zijn.


⦁ Binnenisolatie


Deze methode wordt alleen gebruikt voor bestaande woningen waarbij spouwmuurisolatie en buitenisolatie technisch onmogelijk zijn. Het grootste nadeel is verlies van binnenruimte en wordt daardoor weinig in de praktijk toegepast. Bovendien is er een groter risico op condensatie.
De premiewaarde van binnenisolatie bedraagt 15 euro/m².


Aanvraagprocedure


De aanvraag van de premie(s) gebeurt het snelst online via https://mijn.fluvius.be/premies, maar kan ook telefonisch gebeuren. De aanvraag van de premie(s) moet binnen de 12 maanden van de eindfactuurdatum bij Fluvius aangekomen zijn. Doe de aanvraag dus meteen na het uitvoeren van de isolatiewerken en bij het ontvangen van de eindfactuur. Bij goedkeuring gebeurt de uitbetaling binnen de 6 maanden.


Wil je aanspraak maken op de Totaalrenovatiebonus? Dan moet je minstens in 3 van de 6 energiebesparende maatregelen investeren, waarvan dak- en muurisolatie er al 2 zijn. Deze bonus komt bovenop de individuele premies. De renovatiewerken moeten binnen een periode van 5 jaar gebeuren en aan alle opgelegde voorwaarden voldoen. Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert, hoe hoger de bonus. Meer informatie vindt u op de website van Fluvius.

Bijkomende sociale maatregelen en voordelen


Er zijn bijkomende sociale maatregelen van kracht voor beschermde afnemers. Beschermde afnemers of beschermde klanten zijn mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Voor hen gelden maximumprijzen door de energiewetgeving. Wie beschermde klant is, komt dus in aanmerking voor voordelen of (extra hoge) premies voor elektriciteit, aardgas en water. De energiewetgeving voorziet een extra hoge premie voor dakisolatieproject van 10,5 euro/m² en spouwmuurisolatieproject van 9 euro/m². Voor binnen- en buitenisolatie geldt een tarief van 22,5 euro/m². Ook maken beschermde afnemers aanspraak op een energielening van 0%. Voor meer informatie over het statuut van de beschermde afnemer kan u terecht op de website van de Vlaamse Overheid en netbeheerder Fluvius.


Er wordt automatisch lagere onroerende voorheffingen toegekend voor gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan hebben. De voorwaarden en het bedrag zijn afhankelijk van het energieprestatiecertificaat (EPC). Wanneer u in aanmerking komt of kwam, wordt de vermindering automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. We verwijzen u graag opnieuw door naar Fluvius.


Komt u nog in aanmerking voor extra subsidies? Surf snel naar www.energiesparen.be. U kan ook terecht bij één van de 19 Vlaamse energiehuizen voor energie-advies op maat.